Zásady ochrany údajů

 

Zásady ochrany soukromí a dat 

  

I.
Definice

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“),

1.        "Společnost“ znamená společnost s ručením omezeným learnwithscience, se sídlem Vojtěšská 221/6, 110 00 Praha, Česká republika, IČO 141 57 624, která se řídí se českým právem, kontaktní email info@learnwithscience.com.

2.        "Student“ je osoba, která využívá služby Společnosti.

3.        "Klient“ je klientem Společnosti, jak je definováno ve Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti.

4.        "LWS“ je webová stránka Společnosti www.learnwithscience.com.

5.        "Nařízení“ je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /EC.

II.
Základní ustanovení

1.       Tyto Zásady upravují ochranu soukromí uživatelů LWS a dalších souvisejících služeb poskytovaných Společností a jejích Klientů a Studentů.

2.       Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na konkrétní identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, síťový identifikátor nebo jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby, která přistupuje k LWS.

3.       Tyto Zásady jsou v souladu s Nařízením.

III.
Zdroje a kategorie zpracovávaných dat

1.      Tyto zásady se vztahují na údaje, které Společnost shromažďuje.

2.      Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

    Údaje o chování uživatelů.

    Údaje o zpracování plateb.

    Zařízení používané pro přístup k LWS.

    Údaje související s časovým pásmem.

    Údaje, které jsou nezbytné pro registraci na LWS.

    Cookies.

IV.
Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Právním důvodem a účelem zpracování údajů je poskytování služeb na LWS, dodržování pravidel a zákonů, funkčnost a bezpečnost.

V.
Doba ukládání dat

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání spolupráce mezi Klientem a Společností.

VI.
Zpracovatel dat

Společnost je jediným zpracovatelem údajů.

VII.
Závěrečná ustanovení

1.      Uživatelé, stejně jako Klienti a Studenti používáním LWS potvrzují, že se seznámili s těmito Zásadami a přijímají je v celém rozsahu.

2.      Tyto Zásady se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení.

3.      Orgánem dozoru nad dodržováním ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.     Tyto Zásady jsou účinné od 24. ledna 2022.

CzechEnglishPortuguese